Wireshark 3.0.2

Wireshark 3.0.2

Gerald Combs – 42,5MB – Open Source – Windows Mac
ra khỏi 43 phiếu
5 Stars User Rating
Wireshark là phân tích giao thức mạng quan trọng nhất của thế giới, và là tiêu chuẩn trong nhiều ngành công nghiệp. Nó là sự tiếp nối của một dự án bắt đầu vào năm 1998. Hàng trăm nhà phát triển trên toàn thế giới đã góp phần vào nó, và nó vẫn đang hoạt động phát triển. Nó là cross-nền tảng, có giao diện GUI và CLI, và hỗ trợ các phân tích sâu của hàng trăm các giao thức.

Tổng quan

Wireshark là một Open Source phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Gerald Combs.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.356 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Wireshark là 3.0.2, phát hành vào ngày 23/05/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 3.0.2, được sử dụng bởi 19 % trong tất cả các cài đặt.

Wireshark đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 42,5MB.

Người sử dụng của Wireshark đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Wireshark!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 2.356 UpdateStar có Wireshark cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản